Una història de plaers – Viral I

Brand
2018

Campanya sobre productes amb DO i IGP de la Generalitat de Catalunya (concepte i producció audiovisual i gràfica)