Maçons!

Retrat actualitzat d’una institució estigmatitzada
2022

La primera exposició pública sobre la maçoneria a Catalunya per explicar-la d’una manera diferent, per trencar-ne els tòpics i descobrir els seus secrets i les seves cares. Feta amb una mirada oberta, actual i, sobretot, diversa.

Per al Palau Robert

Una exposició per trencar tabús

El Palau Robert volia fer una exposició sobre la maçoneria amb l’objectiu d’obrir aquesta institució a la ciutadania i trencar prejudicis i tabús.

Però, com podíem aconseguir una mirada atractiva i actual a una institució centenària plena de prejudicis i secrets?

En comptes de fer una retrospectiva, vam posar l’accent a dissenyar una exposició que proposés al públic una immersió en els secrets de la maçoneria, analitzant-ne els pilars i amb una gran novetat: els membres actuals donarien la cara per primera vegada.

De la foscor a la llum

Per una banda, volíem trencar amb la imatge fosca i manipuladora de la maçoneria, per l’altra, jugar amb aquesta discreció inofensiva.

Vam plantejar un viatge des de la foscor absoluta fins a la llum final, amb diverses sales col·locades de manera laberíntica.

Aquest disseny museístic servia al públic per recórrer l’exposició i endinsar-se en la maçoneria, a mesura que en descobria els elements principals. L’exposició acabava amb una recreació espectacular d’un temple maçó

La maçoneria dona la cara per primera vegada

Un punt fonamental de l’exposició era mostrar els maçons i maçones com a gent normal, sense por de dir que ho són.

Per això va ser un èxit que membres de diverses lògies, per primera vegada, donessin la cara i expliquessin el perquè de la seva vinculació a la maçoneria.

Una campanya de difusió transmèdia

L’exposició anava acompanyada d’una campanya de difusió transmèdia que constava d’un suplement de 22.000 exemplars, distribuït per la revista Sàpiens (del nostre grup de comunicació), i un teaser de l’exposició, que es va publicar als canals de la revista.

Un gran èxit de públic

L’exposició Maçons! va ser un èxit rotund, tant pel que fa al nombre de visitants com pel ressò mediàtic i entre l’opinió pública.

A banda de vídeos, imatges i elements gràfics de la maçoneria, alguns dels objectes exposats es van poder veure, per primera vegada, fora dels espais de les lògies.