Grup Som

Brand
2019

Reel de les diferents cooperatives del grup en l’àmbit del branded content