Grand Tour de Catalunya

Brand, Digital
2020 – 2023

Creació de la pàgina web amb un mapa interactiu de les rutes del Grand Tour de Catalunya. Producció d’un vídeo promocional. Plantejament, organització i seguiment d’una ruta de tretze dies amb els influenciadors Dontworrybecamper. En col·laboració amb la revista Descobrir.

Agència Catalana del Turisme