Gallina Blanca

Brand, Digital
2014

Creació i producció de videoreceptes i trucs per a Gallina Blanca Espanya i Star Italia.